Pravila privatnosti


Na temelju čl. 13. Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679, Sportski nogometni klub “Slaven” Koprivnica, kao Voditelj obrade, pruža vam sljedeće

INFORMACIJE O OBRADI OSOBNIH PODATAKA

POSJETITELJA WEB STRANICE

NK-SLAVEN-BELUPO.HR 

Voditelj obrade osobnih podataka:

Sportski nogometni klub “Slaven” Koprivnica

Koprivnica, M. P. Miškine 10
broj telefona: 048/623-960
broj faxa: 048/210-327
e-mail:nk.slaven-belupo@kc.t-com.hr

Svrha obrade osobnih podataka:

Obrada osobnih podataka posjetitelja web stranice www.nk-slaven-belupo.hr koji putem formulara kontaktiraju Voditelja obrade

Pravna osnova obrade osobnih podataka:

Privola posjetitelja web stranice.

Primatelj osobnih podataka:

NK Slaven Belupo i društvo AVALON d.o.o., Antuna Radića 8, Đurđevac.

Razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni:

Osobne podatke posjetitelja web stranice koji Voditelja obrade kontaktiraju putem formulara, Voditelj obrade briše protekom roka od 30 dana od dana kako je Voditelj obrade odgovorio na upit posjetitelja web stranice.

NK SLAVEN kao Voditelj obrade osobnih podataka ovime vas obavještava da kao ispitanik imate pravo od NK SLAVENA zatraži pristup vašim osobnim podacima i ispravak ili brisanje vaših osobnih podataka ili ograničavanje obrade vaših osobnih podataka, imate pravo na ulaganje prigovora na obradu takvih, te imate pravo na prenosivost podataka. Privolu koju ste dali za obradu vaših osobnih podataka možete u svakom trenutku povući, i to slanjem e-mail poruke na adresu nk.slaven-belupo@kc.t-com.hr. Povlačenje privole neće imati utjecaj na zakonitost obrade osobnih podataka na temelju dane privole prije njezina povlačenja. Osim toga imate pravo na podnošenje prigovora Agenciji za zaštitu osobnih podataka ako smatrate da postoji povreda obrade vaših osobnih podataka. Kod Voditelja obrade ne postoji automatizirano donošenje odluka, te se u odnosu na vas neće donositi odluka koje se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila, koja proizvodi pravne učinke koji se odnose na vas ili bi na vas značajno utjecali. Pružanje vaših osobnih podataka: imena i prezimena, te e-mail adrese nužno za slanje upita putem formulara koji se nalazi na web stranici Voditelja obrade, tako da postavljanje upita Voditelju obrade putem online formulara neće biti moguće ako ne pružite Voditelju obrade navedene osobne podatke.