NAGRADNA IGRA “Pan te vodi na utakmice NK Slaven Belupo”

24.08.2017.


PRAVILA NAGRADNE IGRE: „Pan te vodi na utakmice NK Slaven Belupo”
 Temeljem članka 69. stavka 5. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13) i Pravilnika o privređivanju nagradnih igara (Narodne novine broj 8/10) Carlsberg Croatia d.o.o. donosi sljedeća
PRAVILA NAGRADNE IGRE:
„Pan te vodi na utakmice NK Slaven Belupo”
Tvrtka i sjedište organizatora
Članak 1.
Organizator nagradne igre je Carlsberg Croatia d.o.o., Ulica Danica 3, 48 000 Koprivnica, OIB: 09520995772, koji priređuje nagradnu igru koja je ograničena na područje Republike Hrvatske od 15.8. do 31.12.2017.
Naziv i vrijeme trajanja nagradne igre
Članak 2.
Naziv nagradne igre je „Pan te vodi na utakmice NK Slaven Belupo”. Nagradna igra započinje 15. kolovoza i traje do uključivo 31.12.2017. godine.
Mjesto održavanja nagradne igre
Članak 3.
Nagradna igra organizira se na području Republike Hrvatske, na područje odvijanja domaćih utakmica kluba Slaven Belupo, a to je Gradski Stadion u Koprivnici.
Svrha nagradne igre
Članak 4.
Svrha igre je promidžba proizvoda Carlsberg Croatia d.o.o., te promidžba i nagrađivanje posjetitelja domaćih utakmica NK Slaven Belupo.
Uvjeti sudjelovanja u nagradnoj igri
Članak 5.
U nagradnoj igri mogu sudjelovati sve, punoljetne fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, osim zaposlenika Carlsberg Croatia d.o.o. te članova njihovih užih obitelji. U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati osobe koje imaju zabranu pohađanja utakmica i sportskih događanja.
Način sudjelovanja u nagradnoj igri
Članak 6.
Za sudjelovanje u ovoj nagradnoj igri potrebno je tijekom trajanja nagradne igre kupiti ulaznicu sa svojim imenom i prezimenom za domaću utakmicu NK Slaven Belupo, a koje glase na isto ime i prezime. Da bi sudionik sudjelovao u nagradnoj igri, potrebno je da sakupi minimalno 6 komada ulaznica za domaće utakmice u perodu trajanja nagradne igre te najkasnije do 31.12.2017. ih pošalje u kuverti sa svojim osobnim podacima (ime, prezime, adresa i broj telefona/mobitela) na adresu Carlsberg Croatia d.o.o. Ulica Danica 3, 48000 Koprivnica.
Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila. Ostavljanjem svojih podataka i sudjelovanjem u nagradnoj igri pristaje da ga se obavještava o promotivnim novostima Organizatora.
Sudjelovanje u nagradnoj igri podrazumijeva pristanak na fotografiranje svih dobitnika, kao i objavljivanje fotografija i video snimaka, te osobnih podataka dobitnika bez posebne naknadne dozvole, a sve u svrhu promidžbe proizvoda organizatora.
Nagradni fond
Članak 7.
Nagradni fond uključuje sljedeće nagrade:
PRVO MJESTO
Dobitnik i 3 osobe (ukupno 4 osobe) osvajaju odlazak na gostujuće utakmicu NK Slaven Belupa sa klubom HNK Hajduk koja će se održati na Stadionu Poljud prema rasporedu koji će biti definiran i objavljen od strane 1. HNLa u 2018. godini.
Odlazak obuhvaća: prijevoz Koprivnica-Split-Koprivnica, smještaj 1 dan u Splitu i ulaznice za 4 osobe (dobitnik+3).
DRUGO MJESTO
Dobitnik i 3 osobe (ukupno 4 osobe) osvajaju odlazak na gostujuće utakmicu Slaven Belupa sa klubom HNK Rijeka koja će se održati u Rijeci prema rasporedu koji će biti definiran i objavljen od strane 1. HNLa u 2018. godini.
Odlazak obuhvaća: prijevoz Koprivnica-Rijeka-Koprivnica, smještaj 1 dan u Rijeci i ulaznice za 4 osobe (dobitnik+3)
TREĆE MJESTO
Dobitnik i 3 osobe (ukupno 4 osobe) osvajaju odlazak na gostujuće utakmicu Slaven Belupa sa klubom HNK Dinamo koja će se održati u Zagrebu prema rasporedu koji će biti definiran i objavljen od strane 1. HNLa u 2018. godini.
Odlazak obuhvaća: prijevoz Koprivnica-Zagreb-Koprivnica, smještaj 1 dan u Zagrebu i ulaznice za 4 osobe (dobitnik+3)
U vrijednost nagrada je uključen PDV, a ukupni fond nagrada iznosi 19.500,0 HRK kuna
Organizator se obvezuje 5% utvrđenog nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.
Nagradno izvlačenje
Članak 8.
Nagradno izvlačenje slučajnim odabirom će se održati u prostorijama Priređivača u roku od 8 ndana od dana završetka nagrade igre i to na javnom izvlačenju 8. siječnja 2018. godine.
U izvlačenje su uključeni svi sudionici u nagradnoj igri koji su u kuverti poslali minimalno 6 komada ulaznica sa istim imenom i prezimenom u periodu trajanja nagradne igre, a zaključno do 31.12.2017. godine.
O izvlačenju će biti sastavljen zapisnik sukladno odredbi članka 12. stavak 3. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara. Javnom izvlačenju će prisustvovati tročlana komisiju sastavljenu po izboru Organizatora.
Dobitnik nagradne igre treba dostavi popis osoba koje će ići s njim na utakmicu u roku od tjedan dana (7 dana) od obajve dobitnika i izvlačenja.
Nagrađeni dobitnici bit će objavljeni na web stranici www.pan.com.hr i Facebook stranici https://www.facebook.com/Panpivo te na web stranicama NK Slaven Belupo www.nk-slaven-belupo.hr i Facebook stranici NK Slaven Belupo
Preuzimanje nagrada
Članak 9.
O načinu preuzimanja odnosno uručenja nagrada dobitnici će biti obaviješteni pismenim ili telefonskim putem, najkasnije u roku od 8 dana.
Dobitnik nema pravo tražiti od Carlsberg Croatia d.o.o. ni njenih dobavljača zamjenu osvojene nagrade za drugu nagradu ili protuvrijednost nagrade u novcu.
U slučaju da dobitnici nisu iz bilo kojeg razloga u mogućnosti osobno preuzeti nagradu, ista će od strane Organizatora biti predana trećoj osobi, koja na temelju specijalne punomoći ovjerene kod javnog bilježnika, preuzima nagradu u ime i za račun dobitnika.
Nagrada je prenosiva na drugu osobu, no dobitnik je dužan javiti pravovremeno organizatoru potrebne informacije o osobi koja će nagradu koristiti i potpisati izjavu s tim podacima, a najkasnije do 11. siječnja 2018 . Jednom potpisana izjava se ne može mijenjati.
U slučaju da se u nagradnu igru uključi manji broj sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika, a nepodijeljene nagrade biti će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna.
Izvlačenje dobitnika će se odvijati slučajnim putem uz prisustvo tročlane komisije te će svi dobitnici biti izvučeni i zapisnički utvrđeni od strane komisije, a koji su stekli pravo na nagrade, sukladno uvjetima utvrđenim u ovim Pravilima.
Prekid nagradne igre
Članak 10.
Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći.
Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni objavom na stranicama organizatora.
Način upoznavanja sudionika s pravilima nagradne igre
Članak 11.
Pravila nagradne igre biti će objavljena po dobivanju suglasnosti nadležnih tijela, a prije početka igre na web stranicama organizatora www.pan.com.hr te na Pan Facebook stranici https://www.facebook.com/Panpivo. O načinu preuzimanja odnosno uručenja nagrada dobitnici će biti obaviješteni pismenim ili telefonskim putem, odmah po izvlačenju nagrada, a najkasnije u roku od 14 dana. Po završetku nagradne igre rezultati će biti objavljeni u roku od 14 dana od završnog izvlačenja na istoj stranici organizatora.
Nadležnost suda
Članak 12.
U slučaju eventualnog spora, određuje se mjesna nadležnost stvarno nadležnog suda prema sjedištu organizatora.
U Koprivnici, 25. srpnja 2017.
KLASA: IP/I-460-02/17-01/416
URBROJ: 513-07-21-01/17-3
Zagreb, 02. kolovoz 2017.