NA TRENING-UTAKMICI POD RASVJETOM VIŠE OD 300 GLEDATELJA

23.05.2007.


Slaven Belupo odigrao je s juniorskom momčadi našeg kluba u utorak navečer trening-utakmicu pod rasvjetom na glavnom terenu Gradskog stadiona u Koprivnici. Utakmicu je pratilo više od 300 gledatelja, koji su bili oduševljeni ugođajem noćne utakmice.

Rasvjeta je prilagođena uvjetima za natjecanja rangirana prema Pravilniku i dodatnim zahtjevima za TV prijenos. Izgradnju sa 4 milijuna kuna financira grad Koprivnica, a nositelj investicije je NK Slaven Belupo.

Postavljena su četiri rasvjetna stupa s reflektorskim košarama za smještaj i usmjeravanje reflektora. Stupovi su visine 36,5 m, a reflektorska košara je dužine 9 metara, tako da je ukupna visina stupa sa košarom 45,5 m. Reflektorski sutpovi su čelične konstrukcije konusnog oblika, promjenjive širine po visini stupa (širina na dnu stupa 1,3 m, a na vrhu 0,7 m), zbog transporta i zaštite stupa od korozije izvođeni od četiri segmenta koji su nasađeni jedan na drugi. Čelični limovi od kojih je izrađen stup su također promjenjive debljine, od 10 mm na donjem segmentu stupa do 6 mm na segmentu na vrhu stupa. Stup je opremljen penjalicama sa leđobranom i platformama na reflektorskoj košari za nesmetan i siguran pristup pri montaži i održavanju reflektora.

Stupovi su temeljeni na armirano betonskim temeljima dubine 3,0 m, betonske stope širine 5,7 x 5,7 m. Stup je usidren u armirano betonski temelj preko čelične temeljne ploče stupa i temeljnih vijaka M48 ugrađenih u armirano betonske temelje kao ankeri razvijene dužine 3,0 m.

Ukupno je ugrađeno 124 reflektora, raspoređenih po 42 reflektora na stupovima uz tribine i po 20 reflektora na stupovima nasuprot tribina. Položaj stupova i raspored reflektora prilagođen je parametrima uvjetovanim za TV prijenos. Ugrađeni su reflektori proizvođača Philips, sa žaruljama snage 2.000 W. Uz ove reflektore ugrađeno je ukupno 20 reflektora za nužnu rasvjetu i vršnjače na svakom stupu za osiguranje propisanih uvjeta sigurnosti zračnog prometa.

Rasvjeta je predviđena za tri režima rada: trening, natjecanja bez TV prijenosa i natjecanja uz TV prijenos. Za svaki od ovih režima, prema propisanim parametrima rasvjete pali se određeni broj reflektora.

Radove su izvodili: Koming d.d. Koprivnica (iskop za temelje), Tehnika d.d. Zagreb (izvedba temelja stupova), Strojarstvo Sokač Koprivnica (izvedba stupova rasvjete), Lipapromet d.o.o. Zagreb (isporuka reflektora), Elin d.o.o. Koprivnica (elektromontažni radovi), HEP-Elektra Koprivnica (izgradnja trafostanice i osiguranje napajanja u okviru otkupa potrebne električne snage). Koprivnički Proing bio je zadužen za elektroprojekt i nadzor nad izvođenjem elektroinstalacija, dok je Elit biro Koprivnica napravio građevinski projekt i izvršio građevinski nadzor.