JAVNI NATJEČAJ za rekonstrukciju pomoćnog igrališta na Gradskom stadionu u Koprivnici prikupljanjem pisanih ponuda

15.04.2017.


Uprava-Odbor za hitnost NK SLAVEN BELUPO, M.P. Miškine 10, 48000 Koprivnica na sjednici održanoj dana 10.04.2017. godine raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ
za rekonstrukciju pomoćnog igrališta na Gradskom stadionu u Koprivnici
prikupljanjem pisanih ponuda

  1. Predmet natječaja je odabir izvođača radova na rekonstrukciji pomoćnog igrališta na Gradskom stadionu u Koprivnici.
  2. Rok za dostavu pisanih ponuda je do 28.04.2017. godine do 12:00 sati bez obzira na način dostave. Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.
  3. Pisane ponude dostavljaju se u zatvorenoj omotnici poštanskom pošiljkom ili osobno u prostorijama NK SLAVEN BELUPO, M.P. Miškine 10, 48000 Koprivnica. Na zatvorenoj omotnici mora biti naznačeno ‘’ZA JAVNI NATJEČAJ – REKONSTRUKCIJA POMOĆNOG IGRALIŠTA NA GRADSKOM STADIONU U KOPRIVNICI – NE OTVARAJ’’, a na poleđini omotnice mora biti naznačeno ime i adresa natjecatelja. Otvaranje pristiglih ponuda je javno.
  4. Javno otvaranje pristiglih ponuda obavit će imenovano stručno povjerenstvo za provedbu javnog natječaja u prostorijama  NK SLAVEN BELUPO, M.P. Miškine 10, 48000 Koprivnica odmah po isteku roka za dostavu ponuda. Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati predstavnici natjecatelja uz priloženu pismenu punomoć.
  5. Kriterij za odabir najpovoljnijeg natjecatelja je najniža ponuđena cijena.
  6. Svi sudionici natječaja bit će pisanim putem obaviješteni o rezultatima natječaja u roku 30 dana od dana otvaranja ponuda.
  7. Sve detaljne informacije vezane za predmet natječaja i preuzimanje natječajne dokumentacije i troškovnika zainteresirani gospodarski subjekti mogu dobiti svakim danom od 08 – 13 sati u prostorijama NK SLAVEN BELUPO, M.P. Miškine 10, 48000 Koprivnica ili na telefon: 091/2200 343, fax: 048/210-327, e-mail: robert.kerovec@nk-slaven-belupo.hr, kontakt osoba: gosp. Robert Kerovec.
  8. NK SLAVEN BELUPO, M.P. Miškine 10, 48000 Koprivnica zadržava pravo poništiti ovaj natječaj u bilo koje vrijeme bez obveze obrazloženja razloga donošenja takve odluke.

NK SLAVEN BELUPO

Predsjednik: Hrvoje Kolarić