JAVNI NATJEČAJ za sanaciju glavnog nogometnog igrališta

15.04.2024.


Uprava – Odbor za hitnost NK SLAVEN Koprivnica, M.P. Miškine 10, 48000 Koprivnica na sjednici održanoj dana 11.04.2024. godine raspisala je:

JAVNI NATJEČAJ
za sanaciju glavnog nogometnog igrališta na Gradskom stadionu „Ivan Kušek Apaš“ u Koprivnici prikupljanjem pisanih ponuda

1. Predmet natječaja je odabir izvođača radova na sanaciji glavnog nogometnog igrališta na Gradskom stadionu „Ivan Kušek Apaš“ u Koprivnici.

2. Rok za dostavu pisanih ponuda je do 29.04.2024. godine do 12:00 sati bez obzira na način dostave. Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

3. Pisane ponude dostavljaju se u zatvorenoj omotnici poštanskom pošiljkom ili osobno u prostorijama NK SLAVEN Koprivnica, M.P. Miškine 10, 48000 Koprivnica.

Na zatvorenoj omotnici mora biti naznačeno “ZA JAVNI NATJEČAJ – SANACIJA GLAVNOG NOGOMETNOG IGRALIŠTA NA GRADSKOM STADIONU „IVAN KUŠEK APAŠ“ KOPRIVNICI – NE OTVARAJ”, a na poleđini omotnice mora biti naznačeno ime i adresa natjecatelja. Otvaranje pristiglih ponuda je javno.

4. Javno otvaranje pristiglih ponuda obavit će imenovano stručno povjerenstvo za provedbu javnog natječaja u prostorijama NK SLAVEN Koprivnica, M.P. Miškine 10, 48000 Koprivnica odmah po isteku roka za dostavu ponuda. Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati predstavnici natjecatelja uz priloženu pismenu
punomoć.

5. Kriterij za odabir najpovoljnijeg natjecatelja je najniža ponuđena cijena i rok plaćanja.

6. Svi sudionici natječaja bit će pisanim putem obaviješteni o rezultatima natječaja u roku 30 dana od dana otvaranja ponuda.

7. Sve detaljne informacije vezane za predmet natječaja i preuzimanje natječajne dokumentacije i troškovnika zainteresirani gospodarski subjekti mogu dobiti svakim danom od 08 – 13 sati u prostorijama NK SLAVEN Koprivnica, M.P. Miškine 10, 48000 Koprivnica ili na telefon: 091 / 2200 343, fax: 048/210-327, e-mail: robert@nksb.hr kontakt osoba: gosp. Robert Kerovec.

8. NK SLAVEN Koprivnica M.P. Miškine 10, 48000 Koprivnica zadržava pravo poništiti ovaj natječaj u bilo koje vrijeme bez obveze obrazloženja razloga donošenja takve odluke.